presa

nanuka jorjoliani davit narmanias naxevradshishvel fotos gamoexmaura
18.06.2014 nu araestetikuri namdvilad aris (sul rom narmaniasi ar yofiliyo ). ar gaviziareb arasodes msgavss, magram mikvirs im adamianebis shfotva, romlebic igive warmatebit aziareben wina xelisuflebis fotoebs.

erekle deisadze cols gashorda
18.06.2014

nino ninidze: "dedachemistvis arasodes mikitxavs, ratom ar vatareb mamis gvars"
18.06.2014 saqartveloshi pirvelad 2 wlis shemdeg chamovedit, mashin 8 wlis viyavi. im 2 wlis ganmavlobashi, yovelghame, me da chems dzmas is daghmarti gvesizmreboda, romlitac saxlshi vbrundebodi. tbilisshi me–14 sartulze gvaqvs bina da arasodes maviwydeboda xedi, romelic chveni fanjridan chans. sigijemde miyvars tbilisi.

5 miti qalishvilobis dakargvis shesaxeb - cacao.ge
17.06.2014 5 miti qalishvilobis dakargvis shesaxeb - cacao.ge

luis navaro martlmadideblad moinatla
17.06.2014 mama aleqsandrem luis navaros magaliti daasaxela da tqva, rom wina dghes eklesiashi moulodnelad mivida qartvelebisatvis kargad nacnobi persona da martmadideblad monatvla itxova.

skandalis gagrdzeleba – eka kvaliashvils piradi eqimi pasuxobs: ''amas ar vaxmaurebdit''...
17.06.2014 " gafantuli sklerozi ert-ert diagnozad mashinac iyo dasaxelebuli, oghond amas ar vaxmaurebdit, radgan yvela analizi ver chavataret. mas mere, rac ekam gamokvleva chaitara parizshi, diagnozi dadasturda."

mama-shvilis video, romelic at milionze metma adamianma naxa
17.06.2014 roca bavshvi wynardeba, mere meore ambavi iwyeba - tu rogor cdilobs mama sawolidan amosvlas...

qeta tofuria rusebma isev yvelaze modurad daasaxeles
16.06.2014 ''uechvelia, qetam tavisi wvlili sheitana jgufis warmatebashi am kutxitac. qeta xom yoveltvis gamoircheva daxvewili gemovnebit'', - weren rusi jurnalistebi.

banderasma colis lotobas ver gaudzlo? - ratom dashordnen ertmanets cnobili wyvili...
16.06.2014 melani alimentebis mighebas apirebs. wyvils 17 wlis qalishvili stela hyavs. rac sheexeba qonebis gayofas, es jer ar aris dadgenili. mat saerto udzravi qoneba aqvt espanetsa da ashsh-shi.

vin aris ia ninidzis qalishvilis megobari bichi?
16.06.2014 bolo dros nino sul ufro xshirad chndeba rus msaxiobsa da prodiuser artiom dushkintan ertad. ertoblivi fotoebi orives udevs socialur qselshi, gansakutrebit - artioms, romelic, rogorc chans, ufro naklebad malavs am urtiertobas.
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >>
img ukan | mtavarze